DEMARKATIONER

 

 Udstilling i Portnerboligen ved Sophienholm 2020

Demarkation, (fr. démarcation, af sp. demarcacion (opr. i udtrykket linea de demarcacion), af demarcar afgrænse, de- + marcar at kendetegne, afmærke), afgrænsning.

Begrebet demarkation kan fortælle noget om mine motivers karakter: Gitre, mure og hegn markerer en afgrænsning og ofte et ønske om at forhindre adgang til f.eks. en fabrik eller et bestemt område.

Begrebet kan også sige noget om selve fotografiet som en praksis, der adskiller det fra malerkunst og litteratur:

I modsætning til et hvidt lærred eller et stykke papir, hvor man tilføjer farve eller ord vil et foto af natur være afgrænsende, demarkerende i sit væsen: Dets udgangspunkt er noget allerede givet (lyset) og heraf vil kun en vis mængde ramme en film eller en sensor. En lang række visuelle informationer udenfor billedfeltet vil være elimineret. Det samme vil være tilfældet i selve billedfeltet: Alt efter hvor fotografen placerer sig vil noget blive skjult og andet vil stå frem. Noget vil være uskarpt, andet er i fokus og det rumlige er reduceret til to dimensioner: Fotografiet er fremmedgørende i sit væsen. 

Det skærper fokus på det tilbageblevne. Dette vil uvægerligt tilføres noget nyt og peger på sig selv som motiv.  

Mogens Elgaard